Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Cher emlékezetes mondatai

2009.03.06

A következő cikket a webforditás c. weboldalon fordítottam, ezért elnézést a nyers forditásért. Ha valamit nem értesz ird meg és együtt kibogozzuk!(Szerk.)

Cher emlékezetes mondatati!:

 

"If you really want something, you can figure out how to make it happen."

 

Ha igazán akarsz valamit, ki tudod találni kint, hogy hogyan lehet elérni, hogy történjen.

--------

"I was always Cher before people got hip to what that meant."

Én mindig Cher voltam, mielőtt az emberek menőek lettek ahhoz, hogy az mit jelentett.

 

---------

"If you are going to wait for someone to encourage you to do something, you just better give it up."

Ha várni fogsz valakire hogy biztasd téged, hogy tegyél valamit, éppen rugalmasságot múlsz felül ez fent.

 

-----

"If someone gives me any kind of an opportunity to do something in two days, I'll do it on the first day."

Ha valaki két nap alatt nekem adja egy lehetőség bármilyen fajtáját, hogy tegyenek valamit, tenni fogom azt az első napon.

 

------

"You can take everything I know about men and put it on the head of a pin, and still have room left for The Lord's Prayer."

Tudsz venni mindent, amit emberekről tudok, és tudod tenni azt egy gombostű fejére, és még mindig szobád, amit The Lord Prayerjének elhagytak, tud lenni.

------

"I've always taken risks and never worried what the world might really think of me."

Mindig kockázatokat vállaltam és soha nem aggódtam mi lehet, hogy a világ igazán rám gondol.

------

"That sucks out loud."   Az hangosan szív kint.

 

-----

"Living your life the way you want to live it is the most important thing, so if you have to pay small prices along the way, it's not important."

Megélhetés az életed az az út, amitől azt akarod, hogy éljen, ez a legfontosabb dolog, úgyhogy ha neked kicsi árakat kell fizetned az út mentén, ez nem fontos.

------

"I'm very schizo. I only operate on stop and full blast."

Én vagyok nagyon schizo. csak megállást és erős széllökést operálok meg.

 

-----

"Until you're ready to look foolish, you'll never have the possibility of being great."

Amíg készen állsz arra, hogy bolondnak tűnj, nálad soha nem lesz annak a lehetősége, hogy nagyok legyenek.

-----

"For better or worse, I never plan my life. I focus on today. I love spontaneity. That is what has put me in some strange and wonderful places in my life.

Jobb vagy rosszabb, soha nem tervezem meg az életemet. Összpontosítok ma. Szeretem a spontaneitást. Az az, hogy mi tett engem néhány furcsa és csodálatos helybe az életemben.

------

"What I do, I do for myself and my fans, the new ones and the die-hard ones."

Az, amit teszek, gondoskodom magamról és a rajongóimról, az újak és az meghal-keményen egy.

-----

"The worst thing in the world is to be uncool."

A legrosszabb dolognak a világban uncoolnak kell lennie.

------

"I'm a part of history whether people want to take it seriously or not."

Én a történelem egy része vagyok az, hogy az emberek akarják-e venni azt komolyan, vagy nem.

------

"I answer to two people: myself and God."   Válaszolok két embernek: magam és isten.

----

"Some years I'm the coolest thing that ever happened, and the next year everyone's so over me."

Néhány év én vagyok az a leghűvösebb dolog, ami valaha történt, és jövőre mindenki annyira fölöttem van.

------

 

"I wear my clothes, my clothes don't wear me."     Hordom a ruháimat, a ruháim nem hordanak engem.

-----

"I'm high maintenance for work, and low maintenance for life."

Én munkáért vagyok magas karbantartás, és örökre alacsony karbantartás vagyok.

-----

"A girl can wait for the right man to come along, but in the meantime that still doesn't mean she can't have a wonderful time with all the wrong ones."

Egy lány tud várni a helyes emberre hogy jöjjön el, de közben az még mindig nem gondol arra, hogy neki nem tud lenni egy csodálatos ideje a hibásak közül mindegyikkel.

------

"There are lots of things that I'd like to be, and nice just doesn't seem good enough."

Van sok dolog, amit kedvelnék, lenni, és jó éppen nem látszik elég jónak.

------

"I'm a perfectionist, my own boss. If someone isn't pulling their weight, I let them know. I'm a nice person but you can't say yes to everyone."

Én maximalista vagyok, a saját főnököm vagyok. Ha valaki nem húzza a súlyukat, megengedem nekik, hogy tudják. Én jó személy vagyok de nem tudsz igent mondani mindenkinek.

------

"I think I'll always look really good for what my age is, and that'll be fine."

Azt gondolom, hogy mindig úgy fogok látszani, hogy igazán alkalmas leszek arra, ami a korom, és az jó lesz.

-------

"I wish I could never, ever grow old. That's why I kill myself with exercise."

Kívánok én tudna soha, valaha öreggé válik. Az az, hogy miért ölöm meg magamat gyakorlattal.

--------

"At sixty-five, you have to retire and go eat dog food or whatever. It's a shame to be discarded because of something that happens to everybody. Old is like an enemy you have to make peace with before you get there."

Hatvanötnél neked vissza kell vonulnod és menned kell kutyaeledelt vagy bármit eszik. Ez egy szégyen hogy dobják el valami miatt, ami történik mindenkivel. Öreg van mint egy olyan ellenség, akivel neked azelőtt békét kell kötnöd, oda érsz.

--------

 

Nem olvasok magazinokat; nem kedvelem az eldobható kultúrát.


[On her Vegas show] "I'm standing backstage frightened out of my mind saying 'I can't do this.' Then my choreographer tells me, "If
God didn't want you to do this, he wouldn't have looked down on your cradle and said, "SEQUINS."

[A Vega bemutatóján] kulissza mögött állok rémült a gondolati mondásomból nem tudom tenni ezt. Akkor a koreográfusom elmondja nekem, ha isten nem akarná azt tőled, hogy tedd ezt, nem nézte volna le a bölcsődet és mondott, SEQUINS.

-----

"I don't know what keeps me down to earth, but it sure isn't ironing. I send mine out."

Nem tudom, hogy mi tart lent földre engem, de ez persze nem vasal. Kiküldök bányát.

------

"I have done so much more than I thought I would do, and yet I am not finished."

Annyira sokat tettem több mint én gondolat, amit tennék, és mégis nem vagyok kész.

-----

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.