Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Cher-ről mondták ismert és kevésbé ismert emberek.

2009.03.06

A következő cikket a webforditás c. weboldalon fordítottam, ezért elnézést a nyers forditásért.(Szerk.)

Cher-ről mondták ismert és kevésbé ismert emberek.

 

Cher Talk
What's others have to say about Cher

 

"You've got to give someone like Cher a lot of credit. She's worked very hard to get where she is. I can't take that away from her." - Sonny Bono

 

Odaértél rugalmassághoz mint Cher valaki sok hitel. Nagyon keményen dolgozott kapni az, hogy ő hol van. Nem tudom elvinni tőle azt. - Sonny Bono


----
"She comes in the room and owns the place, puts everyone at ease. She's good news." - Meryl Streep

 

Jön a szobába és birtokolja a helyet, nyugodtan tesz mindenkit. Ő jó hír. - Meryl Streep


----
"She's a wonderful person to work with- she's very easygoing and trusts me completely. There's none of that great star temperament. She's absolutely charming." - Bob Mackie

 

Neki ott van egy csodálatos személy dolgozzon- ő nagyon laza és teljesen bízik bennem. Annak a nagy sztártemperamentumnak semekkora része nincs. Ő teljesen bájos. - Bob Mackie

-----

"The kind of fame that Cher has and the audience base that she has is very unique, and sort of once in a lifetime, that kind of celebrity." - Rosie O'Donnell

 

Az a fajta hírnév, ami Chernek van, és a közönség az alap, ami neki van, nagyon egyedülálló, és elég életre szóló, annyira kedves hírességtől. - Rosie O'Donnell

 

-----

"I am such a big fan because there is nobody on the planet like her." - Oprah Winfrey

 

Én olyan nagy rajongó vagyok, mert nincs a bolygón senki mint ő. - Oprah Winfrey

 

-----

"She doesn't think of herself as a singer, but she was singing in the rehearsal space and I was listening to her voice over the monitor, and she was just so cool. She's just really cool." - Cyndi Lauper

 

Nem gondol magára énekesként, de a próbatérben énekelt és hallgattam a hangját a monitor fölött, és ő épp annyira hűvös volt. Ő épp igazán hűvös. - Cyndi Lauper

 

-----
"She's an American icon. Anyone who has lasted that long and given such wonderful work...they should put her on Mount Rushmore...a big carving of Cher." - Eric Stoltz

 

Ő egy amerikai ikon. Bárki, aki tartott, annyira hosszú és adott olyan csodálatos munka...nekik tennie kellene őt Mount Rushmore...ára Cher nagy faragása. - Eric Stoltz

 

-----
"Cher is one of the most talented women I've ever met. She's got depth and emotion that haven't even been touched." - Peter Bogdanovich, Director

 

Cher a legtehetségesebb nők közül az egyik, akivel valaha találkoztam. Neki mélységet és érzelmet szereznek, amiket ráadásul nem érintettek meg. - Elfogy Bogdanovich, igazgató

 

------
"She is so beautiful. She is so flawless. She looks like she's 12. To look like that up close, you go girl!" - Anastacia

 

Ő annyira szép. Ő annyira hibátlan. Néz kedvel ő 12 éves. Úgy nézni fent bezárul, mész lány! – Anastacia

 

------
"To me, Cher is one hot lady." - David Letterman

 

Nekem, Chernek van egy forró hölgy. - David Letterman

 

-----

"She is really interested in other human beings... Cher asks and she cares." - Jolene Schlatter, friend

 

Igazán a másik emberi lények iránt érdeklődik... Cher kérdez és őt érdekli. - Jolene Schlatter, barát

-----
"Let's call it for what it is. Before Britney, before Madonna, there was only Cher."
- Gene Simmons

 

Hívjuk azt azért, hogy ez mi! Britney előtt Madonna előtt volt egyetlen Cher.
- Gene Simmons
------

"Cher never allows herself to be angry. I've seen her lose her temper and yell like once or twice in her whole life. She can be angry inside, but she doesn't blow it."
- Georgeanne La Piere, Sister
-------

 

Cher soha nem engedi meg magának, hogy dühös legyen. Láttam őt veszíteni a vérmérséklete és üvöltése egész életében egyszer vagy kétszer kedvelnek. Ő dühös belső tud lenni, de nem fújja azt.
- Georgeanne la Piere, nővér

 


"She's still a simple girl who longs to live a happy, simple life. It's true she always wanted to be a star, but I don't think she bargained for the high cost of it."
- Georgia Holt, Mother

 

Ő még mindig olyan egyszerű lány, aki arra vágyik, hogy boldog, egyszerű életet éljen. Ez igaz mindig csillag akart lenni, de nem gondolom azt, hogy számított ennek a magas költségére.
- Georgia Holt, anya

 

------
"She was a sweetheart. I thought she was going to be a problem because she's Cher and she's a big star. But she was one of the best people I've ever worked with-such a caring, nice human being. I can't say enough about Cher." - Paolo Seganti, Actor,
Tea With Mussolini

 

Ő egy kedves volt. Azt gondoltam, hogy ő egy probléma lesz, mert ő Cher és ő nagy csillag. De ő a legjobb emberek közül az egyik volt, akit valaha működtettem,-egy olyan törődő, jó emberi lény. Nem tudok eleget mondani Cherről. - Paolo Seganti, színész,
Tea Mussolinivel

 

------
"Cher was amazing! She was so respectful. She didn’t treat me like an opening act at all. She really gave me the ability to put my own part of the show and evening forward. And come on! She’s Cher. How can you not love sharing the stage with Cher?! It was a great experience." - Cyndi Lauper on touring with Cher

 

Cher bámulatos volt! Ő annyira tiszteletteljes volt. Nem kezelt engem mint egy nyitó tett egyáltalán. Igazán nekem adta a képességet, hogy tegyék a sajátomat, a bemutató és esti csatár része. És gyere! Ő Cher. Hogyan nem tudsz szeretni megosztani a színpadot Cherrel?! Ez egy nagy tapasztalat volt. - Cyndi Lauper utazó Cherrel

 

------
"Cher's great, she's incredible. She is an enormous, enormous star, who goes anywhere and crowds follow her...and yet she's a disciplined actress and she's down to Earth and cool. I can't say enough good things about her." - Greg
Kinnear

 

Cher nagy, ő hihetetlen. Ő óriási, óriási csillag, aki bárhol megy, és a tömegek követik őt...és de ő fegyelmezett színésznő és Földnél és hűvösségnél tart mindössze. Nem tudok elég vele kapcsolatos jó dolgot mondani. - Greg Kinnear

-----

Kép

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.